EDUCAMAR

Descripció: 

1. EDUCAMAR

Breu descripció:

El servei d’Educamar ofereix el coneixement intrínsec del medi marí, des d’una visió sostenible i respectuosa. A través d’activitats originals oferim un complement a l’aprenentatge realitzat per nens i joves en els centres educatius i donem un valor afegit als coneixements dels adults amb sortides educatives.

Més informació: http://anellides.com/serveis/educamar/

Beneficis:

X Ambientals       X Socials      Econòmics 

Vigència de l’actuació: Sense data de finalització

Objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat:

Objectius

1. Biodiversitat: del verd urbà a la renaturalització de la ciutat.

7. Benestar de les persones: de la ciutat acollidora a la societat cohesionada.

9. Educació i acció ciutadana: de la conscienciació a la coresponsabilització amb coneixement de causa

Línies d’acció

1.5. Promoure la conservació activa del medi litoral i marí.

1.8. Millorar  el coneixement de la biodiversitat i dels beneficis que se’n deriven. Potenciar la recerca, per perfeccionar la gestió, i fer un esforç de divulgació per augmentar la valoració, l’estimació i el comportament responsable de la ciutadania.

7.4. Garantir l’educació de qualitat, equitativa i inclusiva per a tothom, al llarg de la vida.

7.6. Fomentar l’estil de vida saludables, amb accés a una alimentació equilibrada i variada, activitat física i contacte amb la natura.

9.1. Estendre la cultura de la sostenibilitat a tota la ciutadania. Avançar de la informació al coneixement i a l’acció responsable, individualment i col·lectivament. Predicar amb l’exemple.

9.2. Donar impuls i suport continuats a l’educació per la sostenibilitat en el sistema educatiu.

9.10. Millorar la comunicació i la visualització de processos educatius i participatius a favor de la sostenibilitat, les seves accions i els seus resultats.