Eficiència energètica

Entitat:
Gremi de Serrallers de Catalunya
Descripció: 

S’ofereixen l’agremiat una guia d’eficiència energètica per tal que puguin consultar e implantar mesures per ser més eficients energèticament.