Eficiència Energètica

Descripció: 

L'objectiu és que les empreses treballin amb eficiència energètica en les seves obres.

Breu descripció: Fomentar l’estalvi energètic  a través d’assessorament gratuït energètic a  les empreses agremiades mitjançant acords de col·laboració amb empreses expertes  (Universal Energia, Factor energia i Endesa)

Més informacióhttps://www.gremi-obres.org/portfolio_page/universal-energia/