Eficiència energètica

Descripció: 

L'objectiu és millorar l’eficiència energètica dels establiments agremiats.

S’ofereixen l’agremiat una guia d’eficiència energètica per tal que puguin consultar e implantar mesures per ser més eficients energèticament.