EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

Descripció: 

Molts dels establiments associats són antics i disposen d’instal·lacions elèctriques obsoletes.

Millorar l’eficiència energètica dels establiments associats i recomanar la substitució de l’enllumenat tradicional per bombetes de baix consum i/o per leds.