Eficiència energètica a l’oficina

Entitat:
ACEFAT AIE Infraestructures de serveis p£blics
Descripció: 

Descripció:

Entre el 2008 i 2012 s’ha reduït un 47% el consum elèctric a ACEFAT. Per tal de disminuir el nostre consum elèctric encara més, durant el període 2014-2016 s’estan realitzant les següents accions:

-       Participació a la Lliga PIMAC, projecte organitzat per Ecoserveis (Xarxa Barcelona + Sostenible), que implica una auditoria energètica, seguiment dels consums elèctrics i creació d’un Pla de mesures.

-        Canvi de la il·luminació a LEDs.

Actuacions relacionades amb les línies d’acció: