Eficiència energètica als associats al Gremi de Comerç de l’Hábitat

Descripció: 
El Gremi de Comerç de Moble, en col·laboració amb l’empresa d’enginyeria energètica JustaEnergia, impulsa una campanya de difusió per conscienciar els seus associats sobre la necessitat de gestionar els seus consums de manera responsable i identificar els establiments amb més potencial d’estalvi d’energia per implementar-hi mesures d’eficiència energètica.
En aquells establiments on l’estudi fet a partir de la factura i les dades bàsiques sobre el local es mostri que hi ha un potencial d’estalvi per sobre del 20%, es farà una visita per detectar-hi consums ineficients i definir les mesures necessàries. Entre aquestes, a tall d’exemple, hi podríem trobar la monitorització de la instal·lació, l’optimització de l’aire condicionat (temperatura i hores de funcionament), l’identificació dels equips que generen més consum, etc.
 
Actuacions relacionades amb les línies d’acció: