Eficiència energètica, gestió de recursos i minimització d’emissions contaminants

Descripció: 

Descripció:

Introducció del vector salut a les actuacions d’eficiència energètica, gestió de recursos i minimització d’emissions contaminants.

 

Massa sovint en realitzar actuacions que persegueixen l’eficiència energètica o la gestió sostenible dels recursos no es tenen en compte les derivades que poden tenir sobre la salut. Per exemple, un sistema de climatització pot ser òptim des del punt de vista de la gestió de recursos i del cost econòmic d’operació però pot tenir implicacions no desitjades o millorables des del punt de vista de la salut: radiació vs. convecció.

Actuacions relacionades amb les línies d’acció: