EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I PETJADA DE CARBONI: Canvi de lluminàries per tecnologia LED

Entitat:
Saba Aparcaments S.A.
Descripció: 

Breu descripció:

Des de l’any 2011, la companyia ha treballat per a racionalitzar el consum energètic dels aparcaments, una estratègia que té com a finalitat millorar l’eficiència energètica en aquestes instal·lacions, així com la de reduir les emissions de CO2 associades.

El Pla d’acció d’eficiència energètica ens mostra amb el consum de l’enllumenat dels

aparcaments representa, de mitja, el 59% del consum elèctric total de les instal·lacions.

 

Saba es planteja substituir els sistemes existents d’il·luminació, formats por lluminàries i làmpades convencionals, por tecnologia LED en diferents aparcaments de la companya. Amb aquest sistema, més eficient, s’aconsegueix un estalvi en el consumo d’il·luminació d’entre el 50 y el 60%. El 2013, Saba disposa de 39 aparcaments que amb il·luminació LED, xifra que representa la substitució de 12.409 punts de llum.

Amb aquesta actuació, la companya ha aconseguit una disminució del consum elèctric anual de gairebé 2 milions de kWh, una xifra que equival al 18% del consum elèctric de la xarxa d’aparcaments a Espanya. Durant l’any 2014, aquestes actuacions s’adequaran a la resta de països de l’àmbit de Saba, per arribar als 73 aparcaments amb il·luminació LED, el que permetrà reduir en 1.750 tones les emissions de CO2 per any.

 

El 2013, el consum d’electricitat es manté com la principal font d’emissió de CO2 de la

companyia, sent responsable del 92% del total. L’activitat d’aparcaments consumeix el 81% de l’energia elèctrica, mentre que l’àrea de negoci de parcs logístics capitalitza el 19% d’aquesta partida. Tot i aquest gran impacte, i gràcies a les accions d’eficiència energètica dutes a terme, el consum d’electricitat d’ambdues àrees de negoci s’han reduït una mitja d’un 2% respecte el 2012.

El consum de combustibles líquids el 2013 ha registrat un descens del 5% respecte

l’any anterior. L’ús de gasoil C, destinat a grups electrògens, representa el 42% del total

de litres consumits.

Els esforços realitzats en matèria de medi ambient, concretament en la reducció d’emissions de CO2, es reflecteixen en el resultat de la petjada de carboni de 2013 de Saba, que per segon any consecutiu mostra una tendència a la baixa. Les emissions totals del Grup van ser de 10.658 tones de CO2, un 1,4% menys que el 2012.

Més informació:

http://www.saba.eu/motorcms/dynamicData/juntageneral/PZGB218476.pdf

 

Actuacions relacionades amb les línies d’acció: