El comerç i les Escoles

Entitat:
Associació de Comerciants Xavier Nogués
Descripció: 
En combinació amb la Regidoria de Comerç i de Mercats  i dins del programa de  “El Comerç i les Escoles” es concerten  3  visites-taller de les escoles adherides al programa. En aquestes visites-taller s’expliquen el funcionament general de l’establiment i els mecanismes de l’activitat comercial que es desenvolupa.  

Actuacions relacionades amb les línies d’acció: