“El joc de les lletres del Passeig Fabra i Puig”

Descripció: 

Difondre entre els nens i nenes dels barris de Porta i Vilapicina, l’origen i la història del lloc on viuen a partir d’un joc relacionat amb les lletres del nom del passeig, en el seu centenari.

En els aparadors dels comerços associats s’exposaran les lletres de “Passeig Fabra i Puig” animant a nens i nens a trobar-los. El joc es difondrà des dels propis comerços i amb la participació dels centres escolars del barri, als quals es farà arribar material didàctic sobre la història del passeig per treballar-ho a classe.