El rol del Global Sustainable Tourism Council (GSTC)

Entitat:
Barcelona Turisme
Descripció: 

Breu descripció:

Promou la certificació Biosphere World Class Destination i el Global Sustainable Tourism Council (GSTC).

Com a membres del GSTC, organitzem un conferència: "Travel Forever - El rol del Global Sustainable Tourism Council (GSTC)", a càrrec del Sr. Luigi Cabrini, president d`aquesta entitat internacional que estableix i gestiona els estàndards de sostenibilitat relacionats amb el món del viatge i el turisme.

Més informació: suportbst@barcelonaturisme.com

Actuacions relacionades amb les línies d’acció: