ELS COMPROMISOS D`ENTORN XXI PER AL CLIMA

Entitat:
Entorn XXI - Serveis Ambientals
Descripció: 

ELS COMPROMISOS D`ENTORN XXI PER AL CLIMA

 

Breu descripció: En motiu del Compromís de Barcelona pel Clima l’empresa Entorn XXI ha adoptat una sèrie de Compromisos pel Clima.

 

Entorn XXI, empresa de serveis ambientals, es compromet a:

 

  • Treballar per la millora constant de Barcelona en matèria de medi ambient i de lluita contra el canvi climàtic.
  • En els nostres desplaçaments per la ciutat utilitzar sempre el transport públic, en ser més eficient i sostenible que el privat. Els trajectes curts els fem a peu o en bicicleta. I animem a la gent que faci el mateix.
  • Seguir hàbits sostenibles en totes les nostres activitats professionals, laborals, domèstiques, socials i, en general, en tots els actes de la vida susceptibles d`aplicar una conducta respectuosa amb el medi ambient: ús dels recursos naturals aigua, llum solar, energia, etc.).
  • Practicar, fomentar i educar pel reciclatge: reutilitzar els materials, reciclar els que no podem reutilitzar, evitar embolcalls i materials innecessaris, moderar les nostres compres per tal d`adquirir nom és allò que ens cal.
  • Som clients d`una comercialitzadora d`electricitat 100% neta, disposem de plaques solars per les nostres necessitats energètiques.
  • Tenir bombetes i electrodomèstics de baix consum i alta eficiència energètica. Comprar i utilitzar només paper reciclat i altres materials provinents del reciclatge.
  • Practicar i ensenyar el compostatge domèstic com a millor sistema d`aprofitar els recursos que contenen els residus, de produir adob orgànic de primera qualitat i d`estalviar les despeses i molèsties que genera el tractament massificat i concentrat de restes orgàniques.
  • Consumir productes de l`agricultura i la ramaderia ecològiques i de proximitat, ja que són la garantia de l`ús sostenible dels recursos rurals.
  • Fer de l`educació ambiental un dels nostres eixos professionals perquè creiem en les generacions presents i en les futures.

 

 

Actuacions relacionades amb les línies d’acció: