Els valors nutricionals en l’etiquetatge dels productes

Els al•lèrgens a les carnisseries-xarcuteries. Els valors nutricionals en l’etiquetatge dels productes
Descripció: 

Dotar als assistents del coneixement de les normes generals d’etiquetatge dels productes alimentaris, així com de la informació necessària sobre les al·lèrgies i intoleràncies alimentàries, relacionades amb els productes de xarcuteria. Mostrar-los com fer una etiqueta tenint en compte les mencions obligatòries, la composició dels productes i la incorporació a l’etiqueta de les mencions nutricionals i de la informació d’al·lèrgens. Proporcionar eines per a la informació al consumidor.

Actuacions relacionades amb les línies d’acció: