Emprenedoria

Entitat:
Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya
Descripció: 

Objectiu/s:

Foment de l’esperit emprenedor.

Breu descripció:

 

Amb l’objectiu d’afavorir l’esperit emprenedor que ajudi al desenvolupament del teixit empresarial català, amb la promoció d’activitats que proporcionin un valor afegit i la generació de llocs de treball qualificats.

Indicador/s:

Número de jornades i assessoraments desenvolupats per Enginova - 12

Participants en el concurs Fem Indústria -4

Valor esperat de l’indicador al cap d’un any:

Número de jornades i assessoraments desenvolupats per Enginova - 20

Participants en el concurs Fem Indústria - 6

 

 

Document: 
Actuacions relacionades amb les línies d’acció: