Empresa d’inclusió social

Descripció: 

Inclusió de persones amb diversitat funcional (100% de la plantilla) sense rebre cap tipus de subvenció per part dels organismes públics, amb la constitució d’una SL i no d’un CET. La finalitat és aconseguir una empresa sostenible econòmicament i autosuficient amb els seus propis recursos.
- Política d’empresa: + conciliació/emancipació/inserció

Actuacions relacionades amb les línies d’acció: