En bicicleta al CAP!

En bicicleta al CAP!
Descripció: 

Per tal d’assolir l’objectiu plantejat l’actuació anirà acompanyada de diferents accions:

Aparcaments bicicletes

  • Instal·lació d’aparcaments de bicicleta per usuaris i/o professionals a les entrades dels centres que formin part de l’espai del CAP i/o instal·lació d’aparcaments de bicicleta només per professionals en espais privats del CAP.
  • Sol·licitar a l’Ajuntament de Barcelona la instal·lació d’aparcaments de bicicletes a prop dels CAP que ho requereixin.

Domicilis en bicicleta o S’estudiarà la possibilitat d’iniciar una prova pilot a 2-3 centres perquè els professionals puguin dur a terme les visites assistencials domiciliaries en bicicleta.

Participació a la setmana de la mobilitat sostenible. Promoure que els usuaris i professionals es desplacin al CAP a peu, en bicicleta o transport públic.