ENERGIA CONTRA L’EXCLUSIÓ SOCIAL. Estalviar per reduir el grau de dependència

Descripció: 
 

2. ENERGIA CONTRA L’EXCLUSIÓ SOCIAL. Estalviar per reduir el grau de dependència

 

Breu descripció:

El projecte estudia el potencial d’estalvi i s’analitzen les factures d’electricitat, aigua i gas de pisos tutelats per la Fundació Mambré que acullen a persones sense llar. Un cop fet l’estudi, s’explica el projecte als participants, s’identifiquen els principals punts de consum i s’instal·la un monitor energètic durant 1 mes. Durant el temps que es fa la monitorització, Ecoserveis fa un seguiment amb els educadors socials de la Fundació Mambré perquè els residents adoptin mesures per a un ús més eficient de l’energia a la llar. Passat el mes, s’avalua l’estalvi obtingut i s’entreguen recompenses als participants.

Beneficis:

 x   Ambientals        x    Socials         x   Econòmics

Vigència de l’actuació: Des de d’octubre de 2014 fins a maig 2015.

 

Objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat: 4.3, 4.5, 7.1, 7.2, i 7.3