Energia i canvi climàtic: Observatori Metropolità de Canvi Climàtic

Entitat:
AMB - ·rea Metropolitana de Barcelona
Descripció: 

Breu descripció:

Crear un observatori metropolità de canvi climàtic amb l’objectiu que constitueixi un punt de trobada entre administració i diferents experts i d’altres agents implicats per proposar i impulsar mesures per a la mitigació i adaptació al canvi climàtic.

Durant el període d’implantació del projecte s’elaboraran 4 informes sectorials i 4 guies de bones pràctiques, a partir dels estudis previs i de la posada en comú de la informació de tots els experts. A més, es duran a terme diferents accions de difusió i comunicació, es crearan eines de càlcul i es realitzarà tot un procés de monitoratge per tal de fer el seguiment del procés i dels indicadors establerts a cadascuna de les fases i accions.

Es tractarà de 10 indicadors que formen part del propi projecte, els quals seran desenvolupats durant la fase de preparació.

Estudi de la resiliència de les infraestructures metropolitanes.

Estudi de la vulnerabilitat de l’abastament energètic de l’AMB.