Energia, il·luminació i climatització

Entitat:
Col·legi Oficial de Farmacèutics de Barcelona
Descripció: 

Objectiu/s:

·         Reducció del consum energètic

·         Reducció de la contaminació sonora

·         Regulació de la temperatura dels aparells de clima segons les pautes que permeten minimitzar el consum energètic garantint les condicions de treball

·         Proveïment elèctric d’origen 100% renovable

Breu descripció:

Canvi dels aparells de climatització

Canvi de les lluminàries per tecnologia de baix consum

Ajust i seguiment termòstat

Contracte subministrament elèctric amb garantia d’origen 100% renovable

 

Persona o àrea responsable: Departament de serveis generals

Calendari d’execució previst: estiu 2017

Recursos humans i econòmics: equip manteniment i contractació. Inversió 57.000€

 

Indicador/s:

Registre de consums kwh

Valor esperat de l’indicador al cap d’un any:

295000 -> 275000 kwh/any