Energia, il·luminació i climatització

Energia, il·luminació i climatització
Descripció: 

Canvi dels aparells de climatització (finalitzat a juny 2018)
Canvi de les lluminàries per tecnologia de baix consum (finalitzat a juny 2018)
Ajust i seguiment termòstat (control centralitzat TBC)
Senyalètica ús responsable llum (finalitzat a juny 2018) i climatització
Contracte subministrament elèctric amb garantia d’origen 100% renovable
Control i mesura d’estalvis per bons hàbits (apagar monitor quan no cal...) a traslladar a equip col·laboradors