Enquesta sobre sostenibilitat al comerç

Descripció: 

Es parla molt de sostenibilitat, però creiem que encara hi ha una manca de conscienciació sobre aquest tema, sovint deguda al desconeixement, per això creiem que amb l'excusa de fer una enquesta podríem arribar i incidir directament amb què fan els establiments associats en el marc de la sostenibilitat.

D'aquesta manera valoraríem moltes accions que ja estan desenvolupant en el marc de la sostenibilitat, però de les quals no en són conscients.