Entrega de bosses reutilitzables/recicables

Descripció: 

Substituir les bosses de plàstic per bosses reciclables o reutilitzables. Comunicar als clients la campanya del pagament obligatori de les bosses de plàstic, i del seu impacte mediambiental.