Envasos ecològics

Envasos ecològics
Descripció: 

L'augment de la presència del plàstic en la nostra vida ha estat una tendència imparable a causa de la versatilitat d'aquest material, no obstant, la seva durabilitat és un seriós problema per al medi ambient

Fomentem la utilització d’envasos biodegradables amb nous materials obtinguts a partir de matèries primeres procedents de fonts renovables que, un cop finalitzat el seu cicle de vida, tinguin la capacitat de biodegradar-se. Creant així una font de beneficis mediambientals a llarg termini com el foment de la biodiversitat, la reducció de contaminació, la eliminació de residus contaminants i la reducció de l’efecte hivernacle entre d’altres.

 

Als establiments l’ús d’envasos ecològics dóna una imatge relacionada amb la qualitat, el que és una posició avantatjosa en la societat actual. Les característiques lligades a l’envàs ecològic doten als productes del nostre client d’una imatge de major prestigi i confiança.

Els establiments transmetran amb claredat la idea de canviar els patrons de consum en la societat, transmetent la cultura de reciclatge i respecte pel medi ambient.

El Gremi informarà a les empreses agremiades , mitjançant els canals interns de comunicació : correu electrònic i whatsapp,  publicarem articles en la nostra revista Tall i al bloc del nostre web, que compartirem a les xarxes socials

Els consumidors  valoraran positivament que els hi ofereixin envasos mes respectuosos amb el medi ambient

Actuacions relacionades amb les línies d’acció: