Envasos Retornables

Envasos Retornables
Descripció: 

Per la gran quantitat d’ampolles utilitzades diàriament als locals de la plaça, és molt més ecològic la utilització d’envasos retornables.

Per això els establiments de restauració han acordat amb els seus proveïdors el retorn i reutilització dels envasos de begudes.