Equip de Aerotèrmica

Descripció: 

Formar i orientar a  les empreses associades amb  un nou equip de Aerotèrmica per produir calefacció i Aigua calenta sanitària ACS  amb bomba de calor elèctrica.

Les empreses implementaran aquesta tecnologia Renovable en les instal·lacions dels ciutadans, en sintonia amb les noves normatives per contribuir a reduir la despesa energètica i les emissions de CO2 que produeixen altres aparells derivats de petroli actualment.