Equip de Micro-cogeneració

Descripció: 

Formació continua per les empreses i els seus treballadors, amb el nou equip a Espanya de Micro-cogeneració per produir calefacció i Aigua calenta ACS  i producció gratuïta de 5KW Elèctrics, per reduir despesa energètica.

El Gremi executarà cursos durant tot l’any, per formar a les empreses associades sobre aquesta nova tecnologia, en un espai homologat propi per formació continuada, dins l’escola gremial. L’objectiu es que al final  implementin aquesta tecnologia en els projectes i manteniments de les instal·lacions dels seus clients .