ESPAI D’ACOLLIDA I CAPACITACIÓ

Descripció: 

Es realitzen diferents tipologies d’activitats lúdiques i capacitadores, que permeten a les persones ateses la consolidació d’hàbits, activitats i habilitats per tal de poder viure de manera autònoma. I en les situacions òptimes els hi permet incrementar el seu nivell d’autonomia social i personal fins assolir la complerta inserció soci – laboral.