Espai dels metges cooperants

Entitat:
Colúlegi Oficial de Metges de Barcelona
Descripció: 

Objectiu:

El col·legi va crear un espai amb l`objectiu de donar respostes al creixent nombre de metges que mostraven un interès en realitzar tasques en l`àmbit de la cooperació al desenvolupament i la salut nacional i internacional.

Breu descripció:

Aquest espai gestiona i dona a conèixer entre els nostres col·legiats aquelles ofertes de col·laboració, accions, comunicacions i altres que diferents entitats fan en el dia a dia de la cooperació.

Per realitzar aquesta tasca es va crear la Secció col·legial de metges cooperants: dediquen:

· Docència, professional/assegurança i PAIMM.

· Consolidar i potenciar per millorar la resposta de la cooperació des de la vesant del voluntariat.

· Punt de trobada on d’una banda metges i estudiants de medicina i de l’altra ONGs i entitats poden posar-se en contacte per col·laborar.

2017

1.     CONVOCATORIA MEDICOS ONG BOMBEROS UNIDOS          ESPAÑA de Medicina familiar i comunitària

2.     Metges o Residents per a Projecte de Cooperació Sanitària a Senegal. De Medicina familiar i comunitària