Espai dels metges cooperants

Espai dels metges cooperants
Descripció: 

Aquest espai gestiona i dona a conèixer entre els nostres col·legiats aquelles ofertes de col·laboració, accions, comunicacions i altres que diferents entitats fan en el dia a dia de la cooperació.
Per realitzar aquesta tasca es va crear la Secció col·legial de metges cooperants dediquen:
• Docència, professional/assegurança.
• Consolidar i potenciar per millorar la resposta de la cooperació des de la vesant del voluntariat.
• Punt de trobada on d’una banda metges i estudiants de medicina i de l’altra ONGs i entitats poden posar-se en contacte per col·laborar.

Més informació: https://www.comb.cat/cat/formacio_treball/cooperacio/linies_treball.htm

Actuacions relacionades amb les línies d’acció: