Espai dels metges cooperants

Entitat:
Colúlegi Oficial de Metges de Barcelona
Descripció: 

Col·legi de Metges de Barcelona

Aquest espai gestiona i dona a conèixer entre els nostres col·legiats aquelles ofertes de col·laboració, accions, comunicacions i altres que diferents entitats fan en el dia a dia de la cooperació.
Per realitzar aquesta tasca es va crear la Secció col·legial de metges cooperants dediquen:

• Docència, professional/assegurança.
• Consolidar i potenciar per millorar la resposta de la cooperació des de la vesant del voluntariat.
• Punt de trobada on d’una banda metges i estudiants de medicina i de l’altra ONGs i entitats poden posar-se en contacte per col·laborar.

Objectius

El col·legi ha seguit impulsant la donació de respostes al creixent nombre de metges que mostren interès en realitzar tasques en l'àmbit de la cooperació al desenvolupament i la salut nacional i internacional

Més informació

https://www.comb.cat/cat/formacio_treball/cooperacio/linies_treball.htm

Actuacions relacionades amb les línies d’acció: