Espai Glòries

Descripció: 

Objectiu/s:

Doner feina a set persones en risc d´exclusió social, mitjançant la creació d´un espai que dinamitzi la zona de Glòries i que puguin gaudir els ciutadans.

Breu descripció:

Espai d´oci i relax en mig de la ciutat habilitat amb taules, cadires i gandules per fer un descans. L´espai també té activitats de intercanvi de llibres, jocs de taula i jocs pels més menuts.

Recursos humans i econòmics: 7 treballadors d´inserció.
Ingressos
111.377
Despeses
84.380
Personal
81.700
Materials
360
Publicitat
1200
Amortitzacions
1.120
Resultat
26.997

Indicador/s:

Opinions dels usuaris de l´espai Glòries en un llibre de registres.


Valor esperat de l’indicador al cap d’un any:

Obtenir comentaris de satisfacció dels usuaris de l´espai.

Actuacions relacionades amb les línies d’acció: