Espais Liles

Descripció: 

Objectius:

Els establiments es volen distingir com a espais lliures de violència masclista, per tal de donar resposta a l’assetjament de les dones al carrer. Aquests espais tindran un adhesiu, que indicarà que són un lloc on aixoplugar-se immediatament després d’una agressió masclista a la via pública.

Els agents implicats en el projecte i que, prèvia formació, se sumin a la iniciativa, enganxaran en un lloc ben visible del seu establiment l’adhesiu que els identifica com a ESPAI LILA. D’aquesta manera, passaran a formar part de la xarxa de rebuig ciutadà i col·lectiu contra les violències masclistes al barri./ Inclou una formació para iniciar el projecte.

Breu descripció:

El projecte ESPAIS LILES és un projecte de caràcter comunitari de sensibilització i conscienciació, que involucra a tot el veïnat del barri de la Marina, per aconseguir l’eradicació de la violència vers les dones. Aquest projecte sorgeix a partir del treball que es va fer amb les dones del barri durant la jornada  on es van detectar diversos punts conflictius, pel que fa a l’assetjament.