Estabilitat laboral i de qualitat

Entitat:
ACES - Associació Catalana d'Entitats de Salut
Descripció: 

Aconseguir estabilitat laboral i de qualitat.

Vetllar per les necessitats reals dels treballadors per una correcta conciliació de la vida laboral, familiar i personal. 

Actuacions relacionades amb les línies d’acció: