Estalvi d`aigua

Entitat:
ACES - Associació Catalana d'Entitats de Salut
Descripció: 
Planificació de la gestió de l’aigua per tenir un bon sistema d’estalvi
Es farà un anàlisi de possibles estalvis i propostes de millora individualitzades per centre.
Actuacions relacionades amb les línies d’acció: