Estalvi i eficiència energètica

Entitat:
Gremi d'Hotels de Barcelona (GHB)
Descripció: 

 o Control de consums.

o Diagnosi de necessitats lumíniques.

o Estratègies diferenciades segons l’àrea de l’hotel.

o Formació del personal dels diferents serveis.

o Contractació i calendarització de manteniments preventius i correctius.

o Energia verda: Proposta d’empreses d’energia verda.

o Mecanismes estalviadors: LEDS, detectors de moviment als passadissos...

o Campanyes comunicatives: treballadors i clients: Informació als directoris sobre les accions,

informar al client dels consums energètics dels serveis...