Estalvia watts al teu comerç

Entitat:
Associació de Comerciants del Portal de la Llibertat
Estalvia watts al teu comerç
Descripció: 

Donar a conèixer mesures i formació, mitjançant la newsletter i les xarxes socials, relacionades amb l’estalvi energètic als comerços. Les dades i la informació les extraurem de les fitxes de bones pràctiques en comerços de Barcelona+Sostenible, de les Fitxes de l’Ajuntament de Barcelona d’Estalvi energètic i d’altres fonts d’informació. També difondrem la informació sobre la formació que s’organitza des de l’Ajuntament, per tal de que els comerciants hi puguin assistir i els resulti més fàcil aplicar les millores.