Estendre la cultura de la sostenibilitat

Descripció: 

Ramboll Iberia vol implementar l’organització de xerrades periòdiques per als seus treballadors amb experts internacionals de Ramboll, membres de Ramboll Iberia o especialistes contractats externament, sobre aspectes de promoció de la salut i de la sostenibilitat.

Actuacions relacionades amb les línies d’acció: