Estratègia Catalana Residu Zero

Estratègia Catalana Residu Zero
Descripció: 

Objectiu/s:

  • Difondre l’Estratègia Catalana Residu Zero.
  • Impulsar una gestió preventiva i eficient dels recursos limitats i els residus, i la contaminació associada a tot el seu Cicle de vida.
  • Impulsar una economia circular, de tancament dels cicles de matèria i energia, baixa en carboni.

 

Breu descripció:

L’Estratègia Catalana Residu Zero proposa un canvi de model de producció i consum basat en la prevenció, la reutilització, la reparació, el reciclatge i el compostatge a fi d`esdevenir una societat responsable. La consecució de la reducció de residus ha de ser necessàriament progressiva i ha de comportar una reducció en les emissions de CO2 i una descarbonització de l`economia.

La Fundació, juntament amb d’altres entitats i organitzacions, vol enfortir diferents xarxes de municipis, empreses, universitats i entitats compromeses amb l’Estratègia Catalana Residu Zero a partir de la qual impulsar tot el seguit de mesures que han de permetre assolir objectius concrets de prevenció de residus i ús eficient dels recursos.

Aquesta estratègia està dirigida per la Comissió Promotora, constituïda per representants de diferents sectors, entre ells: la Fundació Catalana per a la Prevenció de Residus i el Consum Responsable, el CEPA-Ecologistes de Catalunya, l`Associació Catalana per la Recollida Selectiva Porta a Porta, el Club EMAS, així com totes les universitats públiques catalanes. Aquests agents comparteixen la voluntat d`impulsar mesures polítiques, tècniques, i econòmiques que permetin assolir els objectius marcats, a través de compromisos concrets per a cada sector.

Actuacions relacionades amb les línies d’acció: