Estudi de la instal·lació d`un punt de recàrrega per a vehicles elèctrics

Entitat:
Selectives Metropolitanes S.A. (SEMESA)
Descripció: 

Breu descripció:

Estudi de viabilitat per instal·lar punts de recàrrega per a vehicles elèctrics.

Estudi de les tipologies de vehicles utilitzats pels treballadors.

Determinar la possibilitat d’inversió per l’adquisició de vehicles elèctrics a nivell particular.

Realització de campanyes de sensibilització.

Actuacions relacionades amb les línies d’acció: