Ètica i transparència

Entitat:
ESTEVE PHARMACEUTICALS, S.A.
Descripció: 

Breu descripció:

ESTEVE és conscient de la importància de preservar i reforçar un marc global d’integritat en el qual s’incloguin totes les seves activitats. Per això disposa d’eines internes de control, així com l’adhesió voluntària a diverses iniciatives internacionals:

-       Codi Ètic d’ESTEVE: estableix els principis, els compromisos i les conductes que orienten les relacions entre els col·laboradors i amb els grups d’interès, així com el marc de compliment i salvaguarda.

-       Recerca: compliment de la normativa vigent en matèria de benestar i salut dels animals.

-       Bones pràctiques en la promoció de medicaments: compliment dels codis d’autoregulació del sector farmacèutic.

-       Comunicació responsable: Es membre de l’Associació per a l’Autoregulació de la Comunicació Comercial i compleix amb el Codi de Conducta Publicitària.

-       10 principis del Pacte Mundial de Nacions Unides (Global Compact UN): com a membre de la Xarxa Espanyola del Pacte Mundial des del 2002, posa en relleu el seu compromís amb els Drets Humans, la dignitat de les condicions laborals, al protecció del medi ambient i la lluita anticorrupció.

-       Caring for Climate (ONU): iniciativa per lluitar contra el canvi climàtic.

-       Programa Empresa i Biodiversitat: ESTEVE s’incorpora a aquest programa promogut per les fundacions Global Nature i AccióNatura, l’objectiu del qual és conscienciar sobre la importància de la biodiversitat i el paper que tenen les empreses en la seva conservació i protecció.

-       Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2012-2022: adherits des del 2002 i renovat des del 2012. La iniciativa consisteix en un full de ruta per a la sostenibilitat de Barcelona durant els propers 10 anys.

-       Global Reporting Initiative (GRI): Memòria de Sostenibilitat reconeguda amb la qualificació “A+” des de 2008, pel fet de reportar el màxim nivell d’indicadors i haver estat verificada per un tercer independent.

-       Norma AA1000 d’AccountAbility: principis de sostenibilitat empresarial.

Beneficis:

 

·         Vendes netes: 838 Milions d’Euros

·         55,8% de vendes internacionals

·         15 Milions d’Euros pagats en Impostos

·         No s’ha rebut cap denúncia, multa o sanció significativa (superior a 10.000 Euros) per incompliment de lleis, regulacions o codis voluntaris.

·         Codi Ètic ESTEVE i el seu marc de compliment implantats a tota España

·         100% de l’equip comercial format en el nou Codi de Bones Pràctiques de la Industria Farmacèutica

 

Vigència de l’actuació: permanent

 

 

Document: