ETIQUETEM LES PEIXATERIES

Descripció: 

Etiquetar correctament el peix exposat a la venda, ha de ser un benefici més a l'hora de vendre.
El consumidor valora la informació facilitada i tindrà més confiança amb el seu peixater/peixatera.
 

Actuacions relacionades amb les línies d’acció: