FACILITACIÓ DE LES REUNIONS VIRTUALS PER EVITAR DESPLAÇAMENTS INNECESSARIS

Entitat:
Adab1ts
Descripció: 

FACILITACIÓ DE LES REUNIONS VIRTUALS PER EVITAR DESPLAÇAMENTS INNECESSARIS

Breu descripció:

Tant en reunions internes de coordinació com en reunions amb els nostres clients, promovem l’ús d’eines lliures que facilitin les reunions per videoconferència. Amb això volem evitar desplaçaments innecessaris, tant pel temps que s’estalvia i que es pot dedicar a altres tasques com per la despesa energètica que comporta el transport, en especial quan és en vehicle privat motoritzat.

Més informació (enllaç): Eina per videoconferències de codi obert i ús gratuït  https://meet.jit.si/

Beneficis: Ambientals i Econòmics

Vigència de l’actuació: 2016

Objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat: 2.9

Actuacions relacionades amb les línies d’acció: