Farmacèutics i salut comunitària

Descripció: 

Objectiu/s:

·         Potenciar el farmacèutic com a agent de salut centrat en el benestar de les persones amb especial atenció a aquelles més vulnerables.

Breu descripció:

·         Invertir en projectes professionals (PMM, PIX i SPD...) que millorin la salut de les persones amb risc d’exclusió social a través de l’acció dels farmacèutics comunitaris.

·         Realitzar campanyes sanitàries (Càncer pell, risc cardiovascular, pren-te el pols...) que fomentin la promoció de la salut i la prevenció de la malaltia.

 

Persona o àrea responsable: Junta de govern

Calendari d’execució previst: juny 2017 -> des 2019

Recursos humans i econòmics: 50.000€

 

Indicador/s:

Número de farmàcies que ofereixen serveis de PMM, PIX, PDRIVIH o SPD

Valor esperat de l’indicador al cap d’un any:

Incrementar un 5%