Finançament participatiu

Descripció: 

Breu descripció:

ECrowd! és una plataforma web de finançament participatiu amb llicència de la CNMV amb la que es poden aconseguir préstecs col·lectius per finançar inversions destinades a l´estalvi energètic, via la implantació de tecnologies més eficients que les que es substitueixen.

ECrowd! és la plataforma online per al finançament col·lectiu d`inversions rendibles i amb impacte positiu en la societat i el medi ambient. Posem en contacte directe promotors de projectes d`inversió que necessiten un préstec amb inversors que cerquen diversificar amb un rendiment més alt. A més a més, amb la inversió directa en aquests projectes es contribueix tant a la millora de l`economia local com a fer un món més sostenible.

 

El crowdfunding permet a organitzacions i a petites o mitjanes empreses finançar-se directament per un grup gran i divers de persones, el "crowd", sense haver de demanar diners ni a un banc ni a cap altra entitat financera tradicional. Amb el crowdlending, les persones deixen directament petites quantitats de diners a una empresa a canvi d`un retorn financer estipulat en un contracte de préstec. Els avantatges per a les empreses són aconseguir el finançament que els bancs no els donen, la diversificació de les fonts de crèdit o, simplement, raons comercials. Per als petits prestadors, els avantatges són una major rendibilitat, la transparència sobre l`ús que es fa dels seus diners i la possibilitat de generar un impacte positiu amb ells.

Aquest nou model ha crescut amb rapidesa en els darrers anys per causa de diversos factors:

·         El ràpid desenvolupament d`internet i de les noves tecnologies en línia amb què les persones se senten cada vegada més còmodes fent transaccions per internet.

·         El gran rebuig cap a la banca per la crisi financera i per tots els escàndols que han anat sorgint al seu entorn.

·         La demanda per part dels inversors d`alternatives més rendibles, ètiques i transparents als productes i serveis financers tradicionals, sobretot des de l`inici de la crisi financera global.

Més informació:  https://www.ecrowdinvest.com/ca/ver-inversiones

Actuacions relacionades amb les línies d’acció: