FiTstorming

Descripció: 

Objectiu/s:

Cercar la generació de llocs de treball a partir de la transformació de materials de
rebuig que arriben i són recollits per la Fundació, en nous productes o Serveis sostenibles que aportin
valor a la societat.

Breu descripció:

Desenvolupar idees a nivell de prototip i briefing amb l`objectiu d`allargar el cicle de vida útil del residu, és adir, de materials usats com la fusta, cartró, ferralla,... i productes diversos: sabates desaparellades, roba, etc.

Cercant idees de productes i serveis per crear llocs de treball de manera sostenible.

És un projecte que cerca la generació de llocs de treball a partir de la transformació de materials de rebuig, ara en desús, en nous productes o serveis sostenibles que aportin valor a la societat.

En els projectes presentats hi col·laboren estudiants de disseny de la Universitat de Barcelona (UB) per tal de desenvolupar idees a nivell de prototip, briefing i viabilitat econòmica, amb l’objectiu d’allargar el cicle de vida útil del residu, és a dir, de materials usats com fusta, cartró, ferralla... i productes diversos: parells de sabates desaparellades, roba, etc.

FiT storming 2016-17
https://www.youtube.com/channel/UCBxdBXtHqE1dKv3BVFzCEMw

 

Persona o àrea responsable: Elisenda Payan
Calendari d’execució previst: Juliol 2013 - Permanent
Recursos humans i econòmics: Una persona coordinadora del projecte

Indicadors:

Donacions (de roba, complements i mobles) realitzats per empreses.

Captació de clients que permetin la diversificació de l’ecoproducte.

Consolidació de l’activitat.

Més informació: http://www.formacioitreball.org/tag/fitstorming/

Actuacions relacionades amb les línies d’acció: