Fitxa d`accions per la sostenibilitat d`EDAS, Espai d`Anàlisi Social