Fitxa_BonesPractiques_CasaGroga

Descripció: 

LA LLAVOR GROGA

 

Descripció de la iniciativa

Nou projecte de sensibilització al barri que té com a punt d’arrencada un hort urbà, espai verd que permet la interacció dels usuaris amb el medi. Els infants amb el suport d’adults experts, poden conrear, veure créixer i consumir allò que ells mateixos han conreat. Aliments frescos i lliures de pesticides en un espai intergeneracional d’intercanvi de coneixements,  d’hàbits de vida saludable, agricultura ecològica i sostenibilitat. Un espai ecològic on els usuaris, sobretot els més petits hi treballen la psicomotricitat, els vincles socials i comunitaris. Durant l’any s’aniran articulant projectes transversals i alhora  es treballarà perquè sigui un espai d’inclusió on diferents col·lectius i entitats hi puguin participar creant així sinèrgies veïnals i consolidant el teixit associatiu del barri i el consum responsable i de proximitat.

Objectiu del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat

5. Ús racional dels recursos: de la societat del consum al consum responsable

Durada Trimestre de tardor

Valors a destacar

Col·laborativa, innovadora, pedagògica

Impulsor Centre Cívic Casa Groga

Av. Jordà, 27 08035 Barcelona

Tel. 934186531

ccasagroga@qsl.cat

Col·laboradors

Tres turons, Cooperativa de consum El Senglar Groc, Col·lectiu Agudells

Indicadors associats

Només en el 2015  han participat 330 persones en la inauguració de la llavor , i 40 infants amb l’ajut de persones grans i el projecte d’integració social de Tres turons, segueixen mantenint i tenint cura de l’hort. Degut al seu èxit impacte social, es programaran activitats trimestrals relacionades amb el consum responsable. Els infants i col·laboradors seguiran tenint cura de l’hort i es dóna un espai fix a la recent creada cooperativa de consum, EL SENGLAR GROC.