Flota de vehicles de transport menys contaminants

Descripció: 

Breu descripció:

Incorporar vehicles que compleixin la norma europea d’emissions Euro 5 per al servei de logística.

Actualment, més del 50% dels vehicles que realitzen el servei de logística compleixen els requisits tècnics, pel que fa a les emissions i antiguitat (inferior a 2 anys de mitjana), del programa Euro 5 de la Comissió Europea.

El programa Euro 5 suposa una disminució de la quantitat d’òxid nitrós autoritzat emès pels vehicles de motor fins a 60 mg/km en motors de gasolina i 180 mg/km en els motors dièsel. I una reducció del 80% de la matèria de partícules que passa dels 25mg/km als 5 mg/km.

Aquests requisits han estat incorporats com a criteri de valoració als concursos que es proposen des del Departament de Logística. Al concurs de transports de residus es va incorporar aquest punt de vehicles menys contaminants (condició mínim Euro 5). S’ha complert en la resolució del concurs. S’ha incorporat als concursos de gestors de residus la condició de la proximitat de la planta gestora com a criteri ambiental.

Indicadors:

Núm. de camions que compleixen els requisits Euro 5 o núm. de vehicles retirats sense aquests criteris

Observacions:

En la línia de treballar amb una flota de vehicles menys contaminants, els darrers anys s’han anat substituint els vehicles del servei de Punt Verd Mòbil de gasoil per nous camions elèctrics. A 2013 un total del 56% de la flota d’aquest servei són camions elèctrics.

Actuacions relacionades amb les línies d’acció: