Foment de la mobilitat elèctrica

Foment de la mobilitat elèctrica
Descripció: 

Augment dels punts de recàrrega disponibles per a vehicles elèctrics. Actualment la nostra xarxa d’aparcaments ja disposa de 192 endolls per a cotxes elèctrics (+18 endolls instal·lats durant el 2018) i 174 per a motos elèctriques (+53 endolls instal·lats durant el 2018).

Electrificar totalment la flota de motos i cotxes.

Reduir el paper i els trasllats del personal derivats de la contractació d’abonaments, gràcies a la contractació telemàtica.